آموزش سامانه معاملات بر خط اکسیر

ویژگی های سامانه معاملات آنلاین کارگزاری دانا طراحی و شخصی سازی صفحه ها تعريف سفارش هاي شرطي و ...

آموزش ایجاد نام کاربری در سامانه معاملات برخط دانا

مراحل تغییر نام کاربری جهت ورود به سامانه معاملات بر خط دانا

آموزش استفاده از سامانه معاملات اختیار معامله

راهنمای آموزش استفاده از سامانه معاملات اختیار معامله(آپشن)

راهنمای گزارش پرتفوی لحظه ای در سامانه معاملات برخط اکسیر دانا

آموزش راهنمای پرتفوی لحظه ای