آموزش سامانه معاملات بر خط اکسیر

ویژگی های سامانه معاملات آنلاین کارگزاری توسعه اندیشه دانا طراحی و شخصی سازی صفحه ها تعريف سفارش هاي شرطي و ...

آموزش ایجاد نام کاربری در سامانه معاملات برخط توسعه اندیشه دانا

مراحل تغییر نام کاربری جهت ورود به سامانه معاملات بر خط توسعه اندیشه دانا

آموزش استفاده از سامانه معاملات اختیار معامله

راهنمای آموزش استفاده از سامانه معاملات اختیار معامله(آپشن)

راهنمای گزارش پرتفوی لحظه ای در سامانه معاملات برخط اکسیر توسعه اندیشه دانا

آموزش راهنمای پرتفوی لحظه ای