معاملات حضوری

شما با همراه داشتن مدارک شناسایی (اصل شناسنامه و کارت ملی) و اصل آخرین اوراق گواهی نقل و انتقال سهام مورد نظر (جهت فروش) به دفتر مرکزی شرکت مراجعه نموده وبا تکمیل فرم مشخصات مشتری و امضای قرارداد نسبت به دریافت نام کاربری و کلمه عبورخویش اقدام نمایید.