تاریخچه شرکت

 

شرکت کارگزاری توسعه اندیشه دانا در تاريخ 84/9/29 به شماره ثبت 25283 با سرمايه 5 میلیارد ريال در اداره ثبت شرکتهای مشهد به ثبت رسيده است. در حال حاضر سرمایه شرکت 948 میلیارد ریال می باشد.

 


مجوز های بورسی

 

مجوز فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران

مجوز فعالیت در فرابورس ایران

مجوز معاملات برخط

مجوز مشاور پذیرش

مجوز دریافت سفارشات تلفنی با استفاده از مرکز تماس

 

اعضای هیأت مدیره

اسد الله دلگشایی

ریاست هیات مدیره

سید محمد احسان الماسی موسوی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

محمد حسن شمسی

نایب رئیس هیات مدیره