تاریخچه شرکت

 

شرکت کارگزاری دانا  در تاريخ 84/9/29 به شماره ثبت 25283 با سرمايه 5 میلیارد ريال منقسم به پنج ميليون سهم با نام يک هزار ريالی در اداره ثبت شرکتهای مشهد به ثبت رسيده است. در حال حاضر سرمایه شرکت 249 میلیارد  ریال منقسم به  249 میلیون سهم با نام یک هزار ریالی می باشد.

 


مجوز های بورسی

 

مجوز فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران

مجوز فعالیت در فرابورس ایران

مجوز معاملات برخط

مجوز مشاور پذیرش

مجوز دریافت سفارشات تلفنی با استفاده از مرکز تماس

 

اعضای هیأت مدیره

اسد الله دلگشایی

ریاست هیات مدیره

محمد حسن شمسی

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

سید محمد احسان الماسی موسوی

عضو هیات مدیره