آموزشها

آموزش ایجاد نام کاربری در سامانه معاملات برخط دانا

آموزش ایجاد نام کاربری در سامانه معاملات برخط دانا

 

جهت تغییر نام کاربری وارد لینک زیر شوید:

https://dana.exirbroker.com/login