بازار

مصوبه شورای پول و اعتبار برای تولید کنندگان - شرایط تقسیط بدهی ها

مصوبه شورای پول و اعتبار برای تولید کنندگان - شرایط تقسیط بدهی ها

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: یک خبر خوب برای تولیدکنندگان: در جلسه دیروز شورای پول و اعتبار مشکل تولیدکنندگانی که تمام یا بخشی از بدهی آنها معوق شده بود مطرح شد.

بر اساس این مصوبه بانکها موظف هستند در صورت درخواست تولیدکنندگان، با دریافت ۷.۵ درصد مانده بدهی برای یکبار و با تنفس شش ماهه و با حداکثر اقساط ۵ ساله بدهی آنها را امهال نمایند، مهلت استفاده از این تسهیلات تا پایان شهریورماه ۹۹ است.