آموزشها

اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آتی صندوق های طلا

اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آتی صندوق های طلا

بازار آتی کالا
برای درک بهتر بازار آتی کالا به نکته ای که باید توجه کنیم این است که این بازار، بازاری دو طرفه است، یعنی هم از افزایش  قیمت  دارایی می توان سود کسب کرد و هم از کاهش قیمت دارایی. به عنوان مثال چنانچه در یک قرارداد آتی واحد های صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا موقعیت فروش بازکنید و قیمت قرارداد کاهش پیدا کند شما با بستن موقعیت( اتخاذ موقعیت خرید) به سود می رسید.


صندوق مبتنی بر طلا
صندوق های سرمایه گذاری طلا یکی از انواع صندوق های سرمایه گذاری مشترک و قابل معامله در بورس ایران هستند که عمده دارایی های خود را در گواهی سپرده کالایی سکه، گواهی سپرده شمش طلا و گواهی سپرده کالایی سکه طلا سرمایه گذاری می کنند.


اختیار معامله
اختیار معامله قراردادي دوطرفه بین خریدار و فروشنده است که براساس آن خریدار حق (نه الزام و تعهد) دارد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد( دارایی پایه) را با قیمت معین و در زمانی مشخص بخرد یا بفروشد.


اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آتی
اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آتی، حقی است که در آن خریدار حق داشتن موقعیت تعهدی باز قرارداد آتی را از فروشنده اختیار، می خرد و فروشنده متعهد خواهد شد در بازار قرارداد آتی، طرف مقابل موقعیت تعهدی باز ایجاد شده قرار گیرد.


قیمت اختیار
در هر یک از قراردادهای اختیار خرید و اختیار فروش، فروشنده اختیار معامله، مبلغی را تحت عنوان قیمت اختیار(پرمیوم) از طرف مقابل بابت اختیاری که برای قرارگرفتن در مقابل وی جهت اخذ موقعیت تعهدی در بازار آتی در سررسید اختیار به او می دهد دریافت می کند. این مبلغ بابت خرید اختیار از طرف خریدار پرداخت شده و قابل بازگشت نیست. البته خریدار اختیار می تواند در بازار معاملاتی اختیار، موقعیت خرید اختیار خود را به شخص دیگری واگذار نموده( به فروش رساند) و از خریدار جدید اختیار قیمت پیشنهادی را دریافت نماید.


قیمت اعمال
در اینجا قیمت اعمال اختیار خرید و اختیار فروش، توسط بورس کالا تعیین خواهد شد. در قرارداد اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آتی، متناسب با قیمت تسویه قرارداد آتی، حداقل سه قیمت اعمال توسط بورس تعریف می شود و در صورت نوسان قیمت تسویه قرارداد آتی، بورس قیمت های اعمال جدیدی را به لیست قیمت های اعمال موجود اضافه خواهد کرد.


دوره معاملاتی قرارداد آتی طلا
1- دوره پیش گشایش (ساعت 10 الی 10:30)
2- حراج تک قیمتی (راس ساعت 10:30)
3- حراج پیوسته (ساعت10:30 الی 16:55) 
4- دوره پایانی (ساعت16:55 الی 17)
5- بسته شدن جلسه معاملاتی (راس ساعت 17)
وجه تضمین
وجه تضمین به صورت قراداد محور محاسبه خواهد شد و برای هر موقعیت به صورت کاملا جداگانه و بدون در نظر گرفتن موقعیت های دیگر لحاظ خواهد شد.
انواع وجوه تضمین
وجه تضمین اولیه
برای خریدار قرارداد اختیار خرید، نیاز به پرداخت وجه تضمین اولیه نیست ولی برای مشتری فروشنده اختیار خرید از آنجایی که ملزم به ایفای تعهدات خود است باید این وجه تضمین اولیه در حسابش موجود باشد.
وجه تضمین لازم
مبلغ وجه تضمین اولیه برای ثبت سفارش فروشندگان اختیار می باشد. اما در پایان روز و پس از محاسبه قیمت پایانی هر نماد، بورس مبلغ نهایی وجه تضمین را تحت عنوان وجه تضمین لازم، اعلام و بر این اساس وضعیت مشتریان دارای موقعیت فروش را مشخص می نماید. در نتیجه بر اساس مبلغی که هر روز اعلام می شود مشتری که قرارداد فروش دارد حداقل باید 70 درصد مبلغ اعلام شده را در حساب عملیاتی خود داشته باشد.


محاسبه اهرم در قرارداد آتی طلا
برای محاسبه اهرم قرارداد های آتی صندوق طلا کافی است قیمت هر سررسید قرارداد آتی را در 1000 ضرب کرده و تقسیم بر وجه تضمین اولیه کنید.
به عنوان مثال : اگر قیمت هر قرارداد صندوق طلا 40 هزار تومان باشد و وجه تضمین اولیه 10 میلیون تومان باشد اهرم معاملاتی این قرارداد 4 خوهد بود.


 فرآیند تحویل قرارداد آتی واحد های سرمایه گذاری صندوق طلا
کلیه مشتریان فروشنده موظفند حداکثر تا ساعت 17:00 آخرین روز معاملاتی اقدام به تأمین واحدهای 
سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا نمایند. بدیهی است به ازای هر موقعیت تعهدی 
باز فروش در قرارداد آتی، می بایست 1000 واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا
تأمین گردد.
مشتری خریدار می بایست حداکثر تا 15 دقیقه پس از اتمام بازار اقدام به تامین وجه ارزش قرارداد 
متناسب با تعداد موقعیت های تعهدی باز خود در حساب عملیاتی خود نماید و گواهی آمادگی تحویل
را مطابق مهلت تعیین شده در مشخصات قرارداد ارائه نموده باشد. 
کارمزد معاملات صندوق های طلا         
کارمزد برای خریدار و فروشنده مقداری یکسان است و برای هر کدام از آنها برابر0.0012 می باشد.


به عنوان مثال
نماد -FEKH03C28
قیمت اعمال -280000ریال
وجه تضمین اولیه -42.700.000ریال
وجه تضمین لازم-68.317.576ریال
C در قسمت نماد به معنای قرارداختیار خرید می باشد
KH به معنایی ماه سر رسید قرارداد که خرداد ماه است می باشد
03سال سر رسید قرارداد میباشد