آموزشها

فروش تعهدی

فروش تعهدی

یکی از ساز و کارهای معاملاتی، فروش تعهدی یا استقراضی می باشد و در شرایطی که انتظار کاهش قیمت ها وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد. سرمایه گذار پیش بینی میکند که قیمت سهام شرکتی بیش از اندازه رشد نموده و در آینده احتمالا کاهش خواهد یافت. در این حالت سرمایه گذار بدون اینکه سهام مورد نظر را از قبل داشته باشد، آن را از مالک سهم، قرض گرفته و پس از یک بازه زمانی، همان تعداد سهم را با قیمت پایین تر از بازار خریداری و به مالک باز میگرداند. مالک با سرمایه گذاری وجه حاصل از فروش استقراضی در اوراق با درآمد ثابت و یا سپرده بانکی می تواند منتفع شود. سود و زیان متقاضی ، ما به تفاوت قیمت فروش سهم و قیمت خرید مجدد آن جهت تسویه با مالک می باشد. تمام هزینه های مربوط به فروش تعهدی بر عهده متقاضی می باشد.

مالک، شخصی است که اوراق بهادار خود را بر اساس قرارداد فروش تعهدی ، در اختیار متقاضی قرارمیدهد و تعهدات قرارداد را بر عهده میگیرد.

متقاضی، شخصی است که بر اساس قرارداد فروش تعهدی به وکالت از طرف مالک، اقدام به فروش اوراق بهادار وی می نماید و تهعدات قرارداد را بر عهده میگیرد.